Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technickej Univerzity Košice

UMELÁ INTELIGENCIA
( elektronická verzia návodov na cvičenia )


Vstup do sveta umelej inteligencie.
START
Download ui.tgz
Download elektronickej verzie knihy. 
Autor knihy: Doc. Ing. Július Csontó Csc.
Autori WWW verzie : Marián Mirilovič 
Norbert Krankilla 
Kódovanie: Central European (ISO-8859-2)
Podporované prehliadače: Netscape, IExplorer, lynx
(Výber verzie stránky s použitím javascriptu alebo bez je automaticky na základe prehliadača.)
V budúcnosti: Pripravuje sa interpreter prologu v jave WTUProlog, ktorý bude prepojený s touto knihou tak, ze sa všetky príklady budú môcť priamo odskúšať.